search

Odbojoporęcz ścienna WG 140 - 4m

751,80 zł
Brutto Wysyłka w 5 dni roboczych

Pro­dukt służy ochro­nie ściany (zabez­pie­cza ją na powierzchni 140 mm sze­ro­ko­ści), dodat­kowo pełni funk­cję wspie­ra­jącą dla osób nie­peł­no­spraw­nych. Cechą cha­rak­te­ry­styczną modelu WG 140 jest ergo­no­miczny kształt.

Kolor
Ilość

Pro­dukt służy ochro­nie ściany (zabez­pie­cza ją na powierzchni 140 mm sze­ro­ko­ści), dodat­kowo pełni funk­cję wspie­ra­jącą dla osób nie­peł­no­spraw­nych. Cechą cha­rak­te­ry­styczną modelu WG 140 jest ergo­no­miczny kształt.

Zasto­so­wa­nie: Pomiesz­cze­nia o inten­syw­nej eks­plo­ata­cji, nara­żone na silne ude­rze­nia (w szcze­gól­no­ści miej­sca pobytu osób o obni­żo­nej spraw­no­ści rucho­wej), m.in.: ciągi komu­ni­ka­cyjne w szpi­ta­lach, przy­chod­niach, domach opieki itp.

Elementy systemu

  1. profil aluminiowy ciągły
  2. pokrywa winylowa
  3. amortyzator
  4. narożnik zakończeniowy
  5. konsola mocująca
WG 140

Opis

Długość
4 metry
Grubość
35 mm
Konstrukcja
profil ciągły
Mocowanie produktu
kołki rozporowe
Opcje kolorystyczne
26
Szerokość
140 mm
Amortyzator
1
Odległość
85 mm

Komentarze

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz swoją opinię

Odbojoporęcz ścienna WG 140 - 4m

Pro­dukt służy ochro­nie ściany (zabez­pie­cza ją na powierzchni 140 mm sze­ro­ko­ści), dodat­kowo pełni funk­cję wspie­ra­jącą dla osób nie­peł­no­spraw­nych. Cechą cha­rak­te­ry­styczną modelu WG 140 jest ergo­no­miczny kształt.

Napisz swoją opinię