Filtruj według

Cena

Cena

  • 403,00 zł - 447,00 zł

Poręcze ścienne

Pro­dukty z kategorii poręcze ściennie doskonale niwe­lują bariery archi­tek­to­niczne i wspierają osoby o ogra­ni­czo­nej spraw­no­ści rucho­wej. Ze względu na swój uni­wer­salny cha­rak­ter, mają sze­ro­kie spek­trum zasto­so­wań (mogą peł­nić dodat­kowo funk­cję zabez­pie­cze­nia ściany). Poręcz ścienne cechuje duża odpor­ność na ude­rze­nia i zary­so­wa­nia. Dzięki zasto­so­wa­niu fak­tury pro­duktu nie­wi­doczne są odci­ski pal­ców.

Poręcze ścienne

Jest 2 produktów.

Pokazano 1-2 z 2 pozycji

Aktywne filtry