search

Narożnik ochronny PCV z podkonstrukcją 76x76 mm 135º

184,00 zł
Brutto Wysyłka w 5 dni roboczych

Pro­dukt służy ochro­nie naroż­nika wypu­kłego 135º (zabez­pie­cza go na powierzchni 76 mm każ­dego skrzydła). Sku­tecz­nie zapo­biega uszko­dze­niom, defor­ma­cjom i otar­ciom, dzięki amor­ty­zu­ją­cym wła­ści­wo­ściom alu­mi­nio­wego pro­filu oraz odpor­nej na dzia­ła­nie czyn­ni­ków mecha­nicz­nych pokry­wie winy­lo­wej.

Kolor
Długość
Ilość

Pro­dukt służy ochro­nie naroż­nika wypu­kłego 135º (zabez­pie­cza go na powierzchni 76 mm każ­dego skrzydła). Sku­tecz­nie zapo­biega uszko­dze­niom, defor­ma­cjom i otar­ciom, dzięki amor­ty­zu­ją­cym wła­ści­wo­ściom alu­mi­nio­wego pro­filu oraz odpor­nej na dzia­ła­nie czyn­ni­ków mecha­nicz­nych pokry­wie winy­lo­wej.

Zastosowanie: Pomiesz­cze­nia o inten­syw­nej eks­plo­ata­cji, nara­żone na silne ude­rze­nia, m.in.: ciągi komu­ni­ka­cyjne w jed­nost­kach medycz­nych, edu­ka­cyj­nych, han­dlo­wych itp.

Elementy systemu

  1. profil aluminiowy ciągły
  2. pokrywa winylowa
  3. zakończenie
CG 76 A

Opis

Długość
wg zlecenia
Wymiary
76/76 mm
Grubość
10 mm
Kąt
135 stopni
Konstrukcja
profil ciągły
Mocowanie produktu
kołki rozporowe
Opcje kolorystyczne
26

Komentarze

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz swoją opinię

Narożnik ochronny PCV z podkonstrukcją 76x76 mm 135º

Pro­dukt służy ochro­nie naroż­nika wypu­kłego 135º (zabez­pie­cza go na powierzchni 76 mm każ­dego skrzydła). Sku­tecz­nie zapo­biega uszko­dze­niom, defor­ma­cjom i otar­ciom, dzięki amor­ty­zu­ją­cym wła­ści­wo­ściom alu­mi­nio­wego pro­filu oraz odpor­nej na dzia­ła­nie czyn­ni­ków mecha­nicz­nych pokry­wie winy­lo­wej.

Napisz swoją opinię