search

Krzesełko prysznicowe uchylne

276,75 zł
Brutto 3 dni robocze

Krze­sełko uła­twia codzienne czyn­no­ści higieny oso­bi­stej oso­bom o obni­żo­nej spraw­no­ści rucho­wej. Pro­dukt wyko­nany ze stali węglo­wej (wykoń­cze­nie – ema­lio­wane białe). Model kla­syczny (bez pod­pór) z cie­płym sie­dzi­skiem. Sta­nowi dosko­nały wybór dla osób poszu­ku­ją­cych eko­no­micz­nych roz­wiązań.

Ilość

Krze­sełko uła­twia codzienne czyn­no­ści higieny oso­bi­stej oso­bom o obni­żo­nej spraw­no­ści rucho­wej. Pro­dukt wyko­nany ze stali węglo­wej (wykoń­cze­nie – ema­lio­wane białe). Model kla­syczny (bez pod­pór) z cie­płym sie­dzi­skiem. Sta­nowi dosko­nały wybór dla osób poszu­ku­ją­cych eko­no­micz­nych roz­wiązań.

Zasto­so­wa­nie: strefa prysz­ni­cowa.

PSE/25/503A

Opis

Średnica rurki
25 mm
Wykończenie
Białe
W zestawie
Wkręty / kołki / podkładki / zaślepki
Posiada atest PZH
Tak
Gwarancja
1 rok

Komentarze

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz swoją opinię

Krzesełko prysznicowe uchylne

Krze­sełko uła­twia codzienne czyn­no­ści higieny oso­bi­stej oso­bom o obni­żo­nej spraw­no­ści rucho­wej. Pro­dukt wyko­nany ze stali węglo­wej (wykoń­cze­nie – ema­lio­wane białe). Model kla­syczny (bez pod­pór) z cie­płym sie­dzi­skiem. Sta­nowi dosko­nały wybór dla osób poszu­ku­ją­cych eko­no­micz­nych roz­wiązań.

Napisz swoją opinię